Serbowka powołanje hladarki załožiła

štwórtk, 28. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Hobbyjowy stawiznar André Uebe ze Sakskeho muzeja Čerwjeneho křiža w rudnohórskim Beierfeldźe z Mytom Castiglione Čerwjeneho křiža Němskeje. Foto je po přepodaću počesćenja kónc februara w Drježdźanach nastało.  Foto: Jürgen Männel Hobbyjowy stawiznar André Uebe ze Sakskeho muzeja Čerwjeneho křiža w rudnohórskim Beierfeldźe z Mytom Castiglione Čerwjeneho křiža Němskeje. Foto je po přepodaću počesćenja kónc februara w Drježdźanach nastało. Foto: Jürgen Männel

Za swoje slědźenja mjez druhim wo pozabytej rjekowce, z Dobruše pochadźacej Mari Simo- nowej (1824–1877) je Čerwjeny křiž Němskeje Andréja Uebe z prěni raz wupisanym Mytom za stawizny Castiglione počesćił. Z lawreatom je so Axel Arlt wo tutych slědźenjach rozmołwjał.

Knježe Uebe, Wy dźěłaće jako hladar. Kak je tomu dóšło, zo sće sej slědźenje w stawiznach jako konik wuzwolił?

To bě wliw mojeho nana. Wón předsydarješe towarstwu čerwjeneho křiža w Beierfeldźe. Składnostnje 60. jubileja towarstwa w lěće 1969 je wón chroniku zestajał. Tuta je mje jara zajimowała, kaž tež stawizny. Sym hižo za čas NDR spytał wšelake temy rešeršować. To pak ze snadnym wuspěchom. Po přewróće smy styki k druhim muzejam čerwjeneho křiža nawjazali a 1996 ze skromnej zběrku muzej w Beierfeldźe wotewrěli.

Kak swoje temy namakaće? Wšako ta ­nastupajo Marju Simonowu runje před Wašimi chěžinymi durjemi njeleži.

wozjewjene w: Socialne

Galerija

dalši wobraz (1) Wobraz z knihi Elisy von Mellenthin, kotraž sej tam přeješe, Simonowu na bitwišćach w Francoskej zaso widźeć.
dalši wobraz (2) Rysowanka pokaza Marju Simonowu z Drježdźan Sakski muzej Čerwjeneho křiža Beierfeld (3)
dalši wobraz (3) Z o časopisa „Der Bazar“ z lěta 1872
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND