Azylowy dom zawrjeny

pjatk, 05. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Delnja Hórka (SN). Azylowy dom w Delnjej Hórce, w Malešanskej gmejnje, je wot dźensnišeho zawrjeny. Přičina toho je, zo njeje partner zrěčenje w zasadnych dypkach dodźeržał, kaž Budyski krajnoradny zarjad zdźěli. 115 požadarjow azyla přećehnje do druhich domow Budyskeho wokrjesa.

Pomoc šulskim nowačkam

Wojerecy (SN). Na wsach wokoło Wojerec, hdźež wobchadny zwjazk Hornje Łobjo (VVO) busy zasadźa, šulscy nowačcy z nimi wot póndźele prěni króć sobu pojědu. Z teje přičiny poskića VVO „staršisku sobujězbu“. To rěka, zo móža starši, dźědojo a wowki jich w busu bjezpłatnje přewodźeć. Wšitko, štož za to trjebaja, je dobropis, kotryž w šuli dóstanu.

Zwěrjenc ma dorost

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND