Přihotuja prěni WORKWUB

srjeda, 17. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Worklecy. Nowe zarjadowanje chcedźa sportowe towarstwo Viktoria Worklecy a tamniše młode swójby sobotu, 10. septembra, přewjesć. Tón dźeń ma so prěnje WORKlečanske WUBědźowanje, skrótka WORKWUB wotměć. Ma to sportowe popołdnjo za młodych a staršich być. Wot 14 hodź. móža dźěći discipliny za sportowe znamješko zmištrować. Skakanski hród a sportowy mobil stej dalšej móžnosći, so prawje wucychnować. W 16 hodź. započnje so prěni oficialny WORKWUB: staflowy napřemoběh mustwow, zesta­jenych po Worklečanskich pućach. Najspěšniši čas a najoriginelniši kostim budźetej mytowanej. Wobdźělnicy zetkaja so na sportnišću za šulu. Mustwa – muž, žona, dźěćo a joker – njech přizjewja so hač do 5. septembra pola Christiny Hozyneje (tel. 035796/ 944 08). Wo ćělne derjeměće budźe postarane, přihladowarjo­ su wutrobnje witani.

Z Johannom Laferom warić

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND