Pjenjezy za kompjutery

wutora, 23. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Kulow (AN/SN). 680 eurow wunjesła je tombola Kulowskeje wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“ na njedawnym Krabatowym swjedźenju w měsće. Z pjenjezami podpěruje staršiska přirada nošerja kubłanišća při wuhotowanju noweho kabineta za informatiku. Prěnje dny noweho šulskeho lěta běchu starši retomas mytow do šule přinjesli a za tombolu přewostajili. Nimale 40 šulerjow bě zwólniwych, na woběmaj dnjomaj Krabatoweho swjedźenja losy předawać. Hižo sobotu popołdnju běchu wšitke rozpředate. Na te wašnje je někotryžkuli wopytowar rjane myto dobył, šula pak je nastupajo kabinet mały krok dale.

Na seniorowu akademiju

Wojerecy. Kak móža starši ludźo swoje swójstwo přećiwo paducham a zadobywarjam najlěpje škitać, je tema akademije seniorow Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka štwórtk, 25. awgusta, w 10 hodź. na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje. Kriminalny hłowny komisar Burkhard Röwer rozłoži temu na aktualnych přikładach.

Dźěći móža wikować

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND