Štó chcył hrajki darić?

pjatk, 25. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow. Na adwentnych wikach w klóšterskej bróžni w Pančicach-Kukowje 2. a 3. decembra chcedźa trjebane hrajki za dobry zaměr předawać. Štóž chce k tomu přinošować, móže hrajki wšědnje w dźěłarni za zbrašenych swj. Michała wotedać. Wunošk přepodadźa babje Christinje Pólkec, kotraž chce je klětu za šulu w afriskim Malawiju wužiwać. Po swojim dobrowólnym socialnym lěće 2012/13 w Malawiju chce Christina Pólkec klětu znowa w jednej z tamnišich chorownjow wupomhać. Kóždažkuli podpěra je tuž witana.

Poprjancy we wustajeńcy

Łaz. Lětuša hodowna wustajeńca we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja wěnuje so Połčničanskim poprjancam. Wustajeńcu wotewru njedźelu, 27. nowembra, w 14.30 hodź., Zajimcy su wutrobnje witani. Přehladka znazornja stawizny poprjancow a demonstruje, kak so wone zhotowjeja. Nimo toho pokazaja wšelake nastroje, kotrež su za tele dźěło trěbne.

Předstaji knihu bratra

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND