Wustaja kleplowane wobrazy

pjatk, 02. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy. Přehladku kleplowanych wobrazow Weroniki Suchoweje ze Sćijec wotewru sobotu, 3. hodownika, w 19.45 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Ludowa wuměłča zaběra so z tymle trochu njewšědnym tworjenjom w kružku hižo dlěje hač 15 lět. Jeje najwoblubowaniše motiwy su figury kaž mać z dźěsćom, motiwy z přirody, ale tež rjany dekor­ k hodam a jutram. Kelko prócy za zhotowjenjom tči, chce Weronika Suchowa­ jutře wječor wosobinsce demonstrować. Hižo w 16 hodź. su dźěći jutře­ na serbske kino přeprošene.

Klankar předstaji słuchohru

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND