Pytaja dale za zmylkom

wutora, 24. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (SN). Milinowy zastaraćel ENSO pyta dale napjeće za přičinu, čeho­dla je minjene dny we wulkim dźělu Pančic-Kukowa nadróžne wobswětlenje wupadnyło. Na wjacorych pućach so wot srjedź zašłeho tydźenja nadróžne lampy njeswěćachu. Zdźěla wone mjeztym zaso funguja. Kaž wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) wobkrući, su fachowcy ENSO městnosć zmylka wobmjezowali a tam dokładnišćo za nim pytaja. Hač jedna so wo złamany kabl abo hač je něhdźe zawěstka defektna, dotal znate njeje.

Čitaja na dnju wopomnjeća

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND