Pytaja zahrodowe meble

pjatk, 27. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. Za swoju nowu inscenaciju „Za brězami“ pyta Němsko-Serbske ludowe dźiwadło owalne běłe zahrodowe blido a šěsć zahrodowych stólcow z plasty. Štóž tajke meble ma a chcył je dźiwadłu přewostajić, njech přizjewi so pod telefonowym čisłom 03591/ 598 451 10 abo e-mailnje­ pod .

Poradźuja schorjenych

Budyšin. Tumorowe poradźowanišćo Budyskeho wokrjesa je wotnětka tež zaso we Wojerecach a Budyšinje wobsadźene. Psychoonkologiski poradźowanski poskitk je dowěrliwy a darmotny. Fachowcy poradźuja potrjechenych telefonisce, doma abo w chorowni wo socialnoprawniskich a psychologiskich prašenjach. Wojerowske poradźowanišćo je na Hrodowym naměsće 2, Budyske na Dwórnišćowej 9. Dalšej městnje stej w Kamjencu na Macherowej 55 a w Radebergu na hasy Heidestraße 70.

Komuž chce so swinjeća

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND