Rěčna hodźina raz hinak

póndźela, 10. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. Nawjazujo na swoju prěnju rěčnu­ hodźinu pod hołym njebjom loni w septembru chcedźa čłonojo Budyskeje měšćanskeje rady tule formu rozmołwow z wobydlerjemi přichodnje časćišo wužiwać. „Na te wašnje chcemy ludźom zmóžnić, zo z radźićelemi direktnje do rozmołwy přińdu“, praji zastupowacy šef frakcije CDU Patrick Höhne. Přichodna tajka rěčna hodźina pod hołym njebjom budźe srjedu, 12. apryla, wot 15 do 18 hodź. na Žitnych wikach.

Po zwěrjencu so rozhladować

Wojerecy. Na dojutrowne wodźenje přeprosy Wojerowski zwěrjenc ćichi pjatk. W 10 a w 14 hodź. poskića zajimcam składnosć, so wot fachowcow po zwěrjencu wodźić a sej nowosće rozkłasć dać. Wobdźělnicy mjez druhim zhonja, kotrych nowych wobydlerjow maja w tropowym domje a kak nowa připrawa za kenguruwy wupada. Nimo toho wotmołwjeja fachowcy wězo tež na prašenje, kotre zwěrjata w coowje jeja lahnu.

Nowe wusyłanje

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND