Fararka woteńdźe

wutora, 11. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy. Wjelelětna fararka ewangelskeje wosady Wojerecy-nowe město ­Antje Kruse-Michel wosadu kónc apryla wopušći. Kaž nawodnistwo wosady zdźěli, nastupi wona 1. meje farske městno dušepastyrki we Wojerowskim jězori­nowym klinikumje. Rozžohnowanska bohosłužba w Domje Martina Luthera Kinga ze superintendentom dr. Thomasom Koppehlom budźe njedźelu, 7. meje, w 14 hodź.

We wopomnišću rozmyslować

Budyšin. Pjatk, 14. apryla, wotměje so w Budyskim wopomnišću znowa mjeztym hižo tradicionalne ćichopjatkowne rozmyslowanje. Wot 10 hodź. chcedźa tam na wosud woporow diktaturow 20. lětstotka spominać. Na to Smochčanski Dom biskopa Bena hromadźe z Budyskim wopomnišćom wšitkich zajimcow wutrobnje přeproša. Přizjewjenje trěbne njeje, zastup do wopomnišća je dar­motny.

Nowa putniska hospoda

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND