Spominaja na dr. Stübnera

pjatk, 21. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. We wulkim domje NěmskoSerbskeho ludoweho dźiwadła wotměje so wutoru, 9. meje, w 16 hodź. wopominanska swjatočnosć za njedawno zemrěteho dr. Franka Stübnera. Kaž wotrjad za zjawnostne dźěło NSLDź zdźěli, su wšitcy přeprošeni, kotřiž su dr. Franka Stübnera na jeho žiwjenskim puću zetkali. Zhromadnje chcedźa so na njeho wosobinsce, literarnje a hudźbnje dopominać.

Sportowy kurs za žony

Ralbicy. Sportowu hodźinu za žony a hol­cy poskićuje wotnětka Ralbičanska fyzioterapeutka Sylwija Šołćina. Zajimowane žony su přeprošene kóždy štwórtk wot 20 do 21 hodź. do Ralbičanskeje sportownje.

Jutře koncertuja

Zhorjelc. W Smochčanskim Domje biskopa­ Bena wotměchu so tele dny dźěćace­ chórowe dny Zhorjelskeho a Drjež­dźansko-Mišnjanskeho biskopstwa. Zwučowanje zakónči so z koncertom pod hesłom „Hudźba je barba po notach­“ jutře, sobotu, w 15 hodź. w něhdyšej Zhorjelskej synagoze.

Wopominanje při pomniku

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND