Radźićeljo so zetkaja

srjeda, 08. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Kašecy. Njewšědnje wobšěrny je dnjowy porjad posedźenja gmejnskeje rady Pančicy-Kukow jutře, štwórtk, w 19 hodź. w Kaščanskim wjacezaměrowym twarjenju. Sobu najzajimawši dypk drje budźe, zo chcedźa radźićeljo planować započeć, kak bywši hosćenc wosrjedź Pančic-Kukowa spotorhać a ležownosć zrunać. Dale maja radźićeljo rozdawać planowanske dźěła za přetwar domu za Pančičanskej pěstowarnju na hort a za saněrowanje wjesneho puća w Kanecach.

Worklecy. Porno tomu runjewon skromny je dnjowy porjad posedźenja Wor­klečanskich radźićelow jutře wječor w samsnym času na tamnišej wyšej šuli. Tam zaběraja so ze zahajenskej bilancu gmejny a z priwatnymaj twarskimaj naležnosćomaj. Wjesnjanosta poda někotre dalše informacije.

Chrósćicy. Zahajenska bilanca budźe tež tema­ na posedźenju Chróšćanskeje gmejnskeje rady jutře w 19.30 hodź. w gmejnskej sydarni. Nimo toho chcedźa tam nadawki za nakup wohnjowobor­neje potrjeby přepodać. W nje­zjawnym dźělu­ zaběraja so radźićeljo z popłatkami za wjacezaměrowu halu „Jednota“.

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND