Žana panika drapy dla

pjatk, 13. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/mwe). Drapa (Krätze) njeje chorosć, kotruž maš přizjewić. Najebać to su wo njej minjene tydźenje w medijach a druhdźe wospjet rozprawjeli – ze starownjow, dźěsćownjow, pěstowarnjow, ale tež z domow požadarjow azyla. Kaž Budyski krajnoradny zarjad na naprašowanje našeho wječornika informuje, pak móžeš pady minjeneju lět „na jednej ruce wotličić. W pola nas znatych padach móžachu drapu spěšnje zamjezować. Poprawom su to jenož hygieniske naprawy, kotrež měli přewjesć. Tak kolegojo strowotniskeho zarjada hladanski personal wšelakich zarjadnišćow mjez druhim powučuja. Zdobom hygienowe plany kontroluja a medikamenty wudźěleja. Za­wrěće cyłeho zarjadnišća abo někotrych wotdźělow nam dotal žane znate njeje“, Gernot Schweitzer z nowinskeho běrowa wokrjesa rozprawja.

Dobre nazhonjenja

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND