Na muzejowy swjedźeń

pjatk, 25. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačidło. Mjeztym hižo 14. muze­jowy swjedźeń wotměje so njedźelu, 27. meje, wot 13 hodź. na Njeswačanskim torhošću. Wo lóštnu zabawu postara so tam hudźbne ćěleso Morawscy wagabundźa. Tež woblubowane rjemjeslniske wiki zaso na Parkowej a na dwěmaj dworomaj přewjedu. Wětrowski klub oldtimerow so tohorunja předstaji. Dźěći zakładneje šule rejuja publikumej k wjeselu. Tež zumba a aerobic-poskićenja steja na programje. Dale budu wopytowarjo na cyrkwinu wěžu zalězć móc. W domi­zniskim muzeju a w hrodowym parku su wodźenja předwidźane. Wjesne towarstwo Přećeljo domizny a kultury wjeseli so na mnohich zajimowanych wopytowarjow.

Na zjawny přednošk

Budyšin. Wjacerěčnosć jako wužadanje a wobohaćenje je tema zjawneho přednoška w Budyskim Serbskim instituće štwórtk, 31. meje, w 14 hodź. Referować budźe prof. dr. Dieter Halwachs z Uniwersity Graz, a to wo aktualnej rěčno-kulturnej mnohotnosći w Grazu. Přednošk budźe němskorěčny.

Brigada dwójce koncertuje

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND