Na muzejowy swjedźeń

pjatk, 25. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačidło. Mjeztym hižo 14. muze­jowy swjedźeń wotměje so njedźelu, 27. meje, wot 13 hodź. na Njeswačanskim torhošću. Wo lóštnu zabawu postara so tam hudźbne ćěleso Morawscy wagabundźa. Tež woblubowane rjemjeslniske wiki zaso na Parkowej a na dwěmaj dworomaj přewjedu. Wětrowski klub oldtimerow so tohorunja předstaji. Dźěći zakładneje šule rejuja publikumej k wjeselu. Tež zumba a aerobic-poskićenja steja na programje. Dale budu wopytowarjo na cyrkwinu wěžu zalězć móc. W domi­zniskim muzeju a w hrodowym parku su wodźenja předwidźane. Wjesne towarstwo Přećeljo domizny a kultury wjeseli so na mnohich zajimowanych wopytowarjow.

Na zjawny přednošk

Budyšin. Wjacerěčnosć jako wužadanje a wobohaćenje je tema zjawneho přednoška w Budyskim Serbskim instituće štwórtk, 31. meje, w 14 hodź. Referować budźe prof. dr. Dieter Halwachs z Uniwersity Graz, a to wo aktualnej rěčno-kulturnej mnohotnosći w Grazu. Přednošk budźe němskorěčny.

Brigada dwójce koncertuje

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND