Pala hodowne štomiki

štwórtk, 31. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Pěskecy. Kaž kóžde lěto chcedźa Pěskečenjo jutře, pjatk, wot 18 hodź. při wohnjowobornej gratowni swoje hodowne štomiki zhromadnje spalić. Wobydlerjo ­njech štomik wječor sobu přinjesu, abo jón hižo do toho při gratowni wotpołoža. Prjedy hač štomiki do wohenja ćisnu, přewjedu z nimi małe napřemomjetanje. Wo ćělne derjeměće budźe postarane.

Wotewru wustajeńcu

Stróža. „Na slědach wódneho muža a připołdnicy“ rěka wosebita wustajeńca, kotruž wotewru jutře w 17 hodź. w Stró­žanskim Domje tysac hatow. W njej pokazuje swobodnje skutkowaca Budyska designerka Regina Herrmann postawy ze serbskich bajow jako klanki a plastiki. K wotewrjenju poda dr. Susanne Hozyna­ ze Serbskeho instituta dohlad­ do swěta serbskich bajow. Potom móža sej wopytowarjo přehladku hromadźe z Reginu Herrmann wobhladać.

Pytaja pomocnikow

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND