Bjesady so zetkaja

pjatk, 01. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Hodźij. Serbske ewangelske towarstwo a Hodźijska Bjesada přeprošujetej na dźěłarničku, jutře, sobotu, w něhdyšej šuli na Hodźijskej nawsy. Po powitanju předstaji so wobdźělnikam w 14 hodź. dwurěčna klankohra za dźěći a dorosćenych „Kito husličkar“. Po swačinje přizamknje so w 15.15 hodź. skupinske dźěło, zaběrace so z konwersaciju a rěčnymi zwučowanjemi. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni, tež jeli žanej Bjesadźe njepřisłušeja.

Symjo měnjeć

Njebjelčicy. Štwórty raz přewjedźetej Njebjelčanska gmejna a Towarstwo za zdźerženje wšelakorosće wužitnych rostlin měnjensku bursu za symjo. Wona wotměje so njedźelu, 3. februara, wot 14.30 do 17 hodź. na Njebjelčanskej gmejnskej žurli. W 15 hodź. porěči Thomas Noack wo permakulturje.

Dźeń wotewrjenych duri

Budyšin. Šulski centrum carity na Budyskej Weigangowej 8 přewjedźe jutře, sobotu, dźeń wotewrjenych duri. Wot 10 do 14 hodź. maja předewšěm zajimowane šulerki a zajimowani šulerjo składnosć so wo wukubłanskim lěće 2019/2020 wobhonić. Předstajić budu dwulětne wukubłanje k socialnemu asistentej a třilětne wukubłanje ke kubłarjej.

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND