Kak prawje pomhać

póndźela, 04. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy. Akademija seniorow Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka přeprošuje wšitkich zajimowanych na kurs prěnjeje pomocy za seniorow na Wojerowsku dźěćacu a młodźinsku farmu. Nawoda pomocneho skutka maltezow Ingo Noack rozłoži, kak móžeš hižo z jednorymi srědkami zmysłapołnje pomhać.

Zaběraja so z crystalom

Budyšin. Přichodne prewenciske blido w poradźowarni AWO na Budyskej Lubijskej 48 zaběra so jutře, wutoru, wot 17 do 19 hodź. z crystalom. Mjez druhim tam rozłoža, kak spóznaješ, hdyž je něchtó tule družinu drogow brał. Zastup płaći na wosobu pjeć eurow.

Žony w komunalnej politice

Kamjenc. Za politisce aktiwne žony abo tajke, kotrež chcedźa to přichodnje być, wotměje so jutře, wutoru, wot 17 hodź. wosebity seminar na Rosa Luxemburgowej 13. Čłonka měšćanskeje rady Claudia Florian (CDU) rozprawja, z kotrymi prawami a winowatosćemi je politiski mandat zwjazany a kak móžeš swójbu a čestnohamtske dźěło zwjazać. Zarjadowar je Herberta Wehnerowy kubłanski skutk za komunalnu politiku.

Wo stawiznach města

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND