Stipendije za kurs čěšćiny

wutora, 05. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. Čěske knježerstwo přewostaja tež lětsa zajimowanym Serbam stipen­dije za intensiwny rěčny kurs čěšćiny w Praze wot 26. julija do 23. awgusta a w Českich Budějovicach wot 18. awgusta do 9. septembra. Stipendije posrědkuje Rěčny centrum WITAJ (tel. 03591/ 550 400, e-mail: ). Zajimcy njech tam hač do 15. měrca swoje podłožki wotedadźa.

Přihotuja strowu snědań

Pančicy-Kukow. Na dnju stroweho zežiwjenja přewjedźe Miłočanski Křesćansko-socialny kubłanski skutk w dwěmaj ze swojich zarjadnišćow zajutřišim wot 14 hodź. wosebitu akciju. W nowym horće w Pančicach-Kukowje chce zežiwjenska wědomostnica Raphaela Wićazowa z holcami a hólcami strowu snědań z wjacorych komponentow přihotować. Samsny poskitk přewjedźe Elžbjeta Hojerjowa na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje.

Štó chce na balu rejwać?

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND