Tež horstka serbskich běharjow so w Ramnowje wubědźowała

wutora, 18. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Dwaj dnjej po lětušim 32. běhu po Krakečanskich hórkach slědowaše 31. róžownika dalše wurisanje za rjadnu lisćinu, Wopačanski cup běharjow. Při přijomnym wjedrje wotmě so 8. Ramnowski Fichtowy běh w idyliskej krajinje. Wu­bě­dźo­wa­ło je so tam nimale 200 atletow. Jednot­liwe distancy běchu 0,8, 2,2 a 7,5 km. Aktiwni běchu hłownje z Hornjeje a srjedźneje Łužicy, Drježdźan, Radeburga a We­hlena a mjez nimi tež zaso horstka serbskich lubowarjow běhanja a walkinga.

Na distancy 0,8 km za młódšich šu­lerjow rěkaštaj dobyćerjej z Biskopic Richard Marschner (2:33 min) a Theresa Hesse (2:31 min), wobaj skupina U 10. Franc Žur z Budyšina wobsadźi w U 8 dobre 8. městno (3:55 min).

Na 2,2 km za staršich šulerjow a młódšich młodostnych (62 w cilu) běštaj dobyćerjej Sebastian Böhme z Drježdźan (U 16/6:25 min) a Laura Robel z Döberna (U 16/6:50 min).

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND