Kupazukow koncertuje

wutora, 26. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Slepo. Ewangelska wosada w Slepom přeproša na koncert ze skupinu Kupazukow z Lipska, kaž zdźěli rěčnik wosady Werner Karg. Koncert wotměje so 29. meje wot 19 hodź. na zahrodźe Slepjanskeho farskeho domu na Měrowej 68. Spěwarjo a hudźbnicy přihotuja program ze starymi serbskimi spěwami, Slepjanskimi rejwanskimi melodije a štučkami ze Šotiskeje, Irskeje a Israela. Při tym hudźa na rědko wužiwanych instrumentach. Zastup je darmotny, pjenježny dar pak witany. Wopytowarjo maja žadane škitne naprawy wobkedźbować.

Online-talk čisło dwaj

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND