Žana zahrodowa nóc

srjeda, 27. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow. Nóc „W swěcy 1 000 swěčkow“, kotraž měješe so 18. julija na zahrodźe klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje wotměć, dyrbi Křesćansko-socialny kubłanski skutk Miłoćicy (CSB) nažel wotprajić. Přičina su po­wšitkowne wukazy Sakskeje we wobłuku škita před infekcijemi kaž tež aktualny korona-wukaz. CSB pak hižo nětko na klětušu zahrodowu nóc w zežiwjenskim a zelowym centrumje přeproša, kotraž budźe potom 17. julija. Za lětsa kupjene lisćiki wobchowaja płaćiwosć.

Dom biskopa Bena wotewrjeny

Smochćicy. Dom biskopa Bena w Smochćicach je wotnětka zaso za Bože słužby a zarjadowanja kaž tež dowolnikam přistupny. Tam skutkowacy chcedźa ludźom zaso bliscy być a jich z Bohom do zwiska přinjesć. Po dźewjeć tydźenjach nanućeneje přestawki smědźa tam nětko zaso hosći witać, tež hdyž pod wosebitymi hygieniskimi wuměnjenjemi a konceptom škita před infekcijemi. Při wšěch naprawach je sobudźěłaćerkam a sobudźěłaćerjam Domu biskopa Bena wažne zaručić, zo so kóždy derje čuje, kiž do Smochćic přijědźe.

CDU kmótřistwo přewzała

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND