Swjedźeń njebudźe, wiki budu

srjeda, 15. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Sulšecy/Njeswačidło. Lětuši wjesny swjedźeń w Sulšecach pola Kulowa dyrbja organizatorojo korony dla wotprajić. Wo tym su zarjadowarjo informowali. Swjećić chcychu poprawom wot 17. do 19. julija. Rjemjeslniske wiki 18. a 19. julija w Njeswačidle porno tomu budu. Plakaty na mnohich sćežorach we wsy a wokolinje za nje wabja.

Prěnje online-zetkanje šoferow

Budyšin. Dotal na wotpočnišću Hornja Łužica při awtodróze A 4 wotměwace so zetkanje jězdźerjow za daloke čary nětko prěni króć online přewjedu. Hłowny policajski komisar z Wysokeje šule za saksku policiju chce aktualnje informować wo wobmjezowanjach šoferam za daloke čary korony dla. Dźensa wot 18 hodź. móža so zajimcy pod https://www.polizei.sachsen.de/de/72966.htm na poskitku wobdźělić.

Chcedźa z młodostnymi rěčeć

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND