Magacin wo Łužicy

pjatk, 17. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. Pućowanski magacin telewi­zijneho sćelaka Sat.1 „Grenzenlos – Die Welt entdecken“, wěnuje so jutře, 18. ju­lija, w 19 hodź. w swojim wusyłanju Łu­žicy jako jednej z najrjeńšich dowo­lowych regionow Němskeje. Moderator Florian Simbeck je wopytał hornjołužisku hatnu krajinu, tajny swět Turisede Einsiedel, měsće Budyšin a Zhorjelc kaž tež Žitawsku kónčinu, hdźež su sej w ćahu z parnej lokomotiwu njewšědnu ­krajinu, mjez druhim horu Oybin wotkryli. Projekt podpěrała je Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska.

Nowačkow přizjewić

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND