Semester zahajeny

wutora, 15. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (SN). Na Wojerowskej ludowej uniwersiće su nowy semester ze zajimawymi kursami zahajili. Wosebje woblubowane je tuchwilu nimo nawuknjenja wšelakich rěčow tema zdźědźenske prawo a kak testament pisać. Mnozy wuměnkarjo so za zakładnu wědu wobchadźenja z kompjuterom zajimuja, a fitnesowe kursy su dale jara požadane. Aktualne programowe zešiwki dóstanjeće mjez druhim w bibliotece Brigitty Reimann, we Łužiskim centeru, při kasy zwěrjenca a wězo na ludowej uniwersiće.

Kupjel zaso přistupna

Budyšin (SN). Pod krutymi postajenjemi hygieny korony dla je Budyska Röhrscheidtowa kupjel zaso přistupna. Tež šulerske płuwanje je zaso móžne. Ličba wopytowarjow w kupjeli je za zjawne płuwanje na 124 wobmjezowana. Hač k předrasćernjam je škitny nahubnik trěbny. Parna komora wostanje zawrjena.

Komora wotewrjena

Rakecy (SN). Kóždu wutoru je Rakečanska drastowa a meblowa komora na Klonowym puću wot 13 do 17 hodź. wote­wrjena. Tuchwilu poskićeja tam mj. dr. polstrowany róžk z blidom, łožo z matracu, drastowy kamor a nócne blidko, kofejowu mašinu, wołmjane přikrywy kaž tež žonjacu, musku a dźěćacu drastu. Kupcy maja krute předpisy hygieny dodźeržeć.

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND