Hłowna zhromadźina Maćicy

srjeda, 16. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Budyšin. Maćica Serbska přeprosy swojich čłonow a swoje čłonki na hłownu a wólbnu zhromadźiznu, kotraž budźe sobotu, 26. septembra, w 14 hodź. na žurli Budyskeho Serbskeho domu. Towarstwowemu dźělej a wólbam noweho předsydstwa a předsydy přizamknje so wědomostny přednošk dr. Roberta Lorenca, kiž porěči wo Mukowej „Statistice łužiskich Serbow“, kaž zdźěli městopředsydka towarstwa dr. Anja Pohončowa. Přizjewjenje je trěbne hač do 23. septembra.

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND