Dźěło zahaja w januarje

póndźela, 21. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. Ličby, fakty a orientacija na temu bydlić maja so wot januara přichodneho lěta znowa zestajeć. Kaž je dźěłowa skupina z Budyskeho měšćanskeho zarjadnistwa wobzamknyła, maja so daty wot januara zběrać. Hač do wozjewjenja dokumenta płaći dale 7. Budyski přehlad wo podružach. W dźěłowej skupinje skutkuja zastupjerjo wotnajerjow bydlenjow, hamtskeho sudnistwa kaž tež wuběrka za dobrozdaća Budyskeho wokrjesa. Wobhonić móža so zajimcy pola wotpowědneho partnera na komunalnym zarjedźe za statistiku pod mejlowej adresu , pod telefonowym čisłom 03591/534 491 abo pod: https://www.bautzen.de/leben-in-bautzen/wohnen-bauen/wohnen/

Zwjazkowa wobora zwučuje

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND