Wuspěšna sezona při haće

póndźela, 28. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Němske Pazlicy (SN). Němskopazličanske stanowanišćo při wulkim haće je wob­lubowane. Lětsa móžachu w lěću nimo­ swójbow wosebje šulerjow witać, kotřiž tam po zakónčenju 10. lětnika abo po abiturje w skupinkach stanowachu. Sezona pak njeje hišće nimo. Jedyn z wjerškow budźe přichodnu sobotu, 3. oktobra, tradicionalny rybarski swjedźeń, zwjazany z dnjom wotewrjeneho campa. Hižo nětko planuja w syći za dźěćace a młodźinske dźěło w Biskopicach přebywanje dźesać- do 16lětnych, tež serbskich dorostowacych w krasnym arealu při Němskopazličanskim haće.

Wodźenja w zwěrjencu

Wojerecy (SN). Prawidłownje přeprošuja we Wojerowskim zwěrjencu na wosebite wodźenja, hdźež móža zajimcy tež za kulisy pohladać. Tak wotmě so njedawno wodźenje „Dobru nóc, zwěrjenco“. Dožiwić móžachu dźěći a jich starši kaž tež dalši, što so stawa, hdyž durje coologi­skeje zahrody wječor za wopytowarjow zamknu. Hladarjam poboku móža zajimcy tohorunja 3. oktobra wot 8 hodź. do­žiwić, kak zwěrjenc wotući. Coologiska pedagogowka Silke Kühn runja lawam a wopicam hižo na holcy a hólcow čakaja.

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND