Karnewal lětsa njebudźe

wutora, 29. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Serbske Pazlicy. Kaž w Kulowje je so nětko tež Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo rozsudźiło, koronapandemije dla lětuše póstniske zarjadowanja w Njebjelčanskej „Bjesadźe“ wotprajić. To wo­znamjenja, zo tam žane zahajenje kar­newaloweje sezony njeswjeća a tež ža­noho noweho princa njewuzwola. Hač so klětu k wjerškej póstniskeje sezony kapičkowe wječory a dalše ze zańdźenych lět zwučene zarjadowanja wotměja, tuchwilu hišće jasne njeje. Kaž ze Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa rěka, dyrbja najprjedy raz dalše wuwiće korony a z nim zwisowace postajenja hygieny wočaknyć.

Nowi spěwarjo rady witani

Konjecy. Serbski muski chór Delany pře­pro­ša dalšich muži, kotřiž rady a rjenje spěwaja, na projektny spěwny wječor. Po dorěčenju z prěnimi nowymi spěwarjemi zetkaja so stajnje štwórtk w 19 hodź. w Konječanskej Burskej stwě, infor­muje zamołwity za projektny chór Alojs Langa. „Na nowych spěwarjow čaka a wjeseli so předsydstwo chóra Delany“, rěka w jeho zdźělence.

Kulturna zyma wupadnje

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND