Dźěćom krótke, jasne a zrozumliwe pokiwy dawać

wutora, 08. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
 Jurij Bjeńš  Foto:  priwatne/ Torsten Kellermann  Jurij Bjeńš Foto: priwatne/ Torsten Kellermann

SN maja pjeć prašenjow na Jurja Bjeńša, koordinatora koparskeho dorosta Sokoła Ralbicy/Hórki.

Znowa knježi přestawka w amaterskim sporće, tak tež w kopańcy. Kak z tym wobchadźeće a kotre naprawy sće pola So­koła Ralbicy/Hórki přewjedli?

J. Bjeńš: Kaž wšudźe dyrbjachmy tež Ralbičanski Stadion přećelstwa zamknyć, ale nadźijamy so, zo móžemy jón bórze zaso wotewrěć. Za dźěći a młodostnych je to katastrofa, wšako su jim tydźenski trening a kónctydźenske koparske hry wosebite wjerški. Tež sezona w hali budźe wupadnyć dyrbjeć, štož młodych technikarjow jara zrudźa. Sam tučasnje dorostowy trenar njejsym, zapołožich před lětomaj přestawku. Jako do­rostowy koordinator pak doma wšelake běrokratiske wěcy dokoławokoło dorosta Sokoła Ralbicy/Hórki wobdźěłuju.

Kotre kmanosće a kajkosće dyrbi tajki doro­stowy trenar měć? Što je w treningu z dźěćimi wažne?

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND