Wot žórła rěki přez hory a doły

štwórtk, 17. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wuhlad na Hodźij  Foto: Jan Rjeda Wuhlad na Hodźij Foto: Jan Rjeda

Spočatk winowca smy sej přećeljo a bratřa na połdnjowskim wulěće někotre wosebite městnosće našeje domizny z kolesom wotkryli. Zo za dyrdomdejsku čaru na kóždy pad mountainbike trjebaš, běchmy sej hižo při jeje planowanju spěšnje wuwědomili.

Započała je so naša jězba w Pančicach-Kukowje, zwotkelž jědźechmy přez Jaworu do Krěpjec a Jědlowa. Wottam dźěše dale po pólnych pućikach, zo bychmy sej k žórłu Čorneho Halštrowa blisko hory Žiwin (Hochstein) dojěli. Sćěh falowacych spadkow minjenych měsacow je tón, zo bě tamniše žórło wusaknyło.

Dalša etapa našeje tury běše chětro dyrdomdejska, jako wjedźeše nas čara přez lěs hač k awtodróze A 4 w Porchowje. Puć bě chětro nahły, a poslednje metry dyrbjachmy swoje kolesa njesć, dokelž njebě hižo šćežki za jězdźenje. Docpěchmy skónčnje paralelnu dróhu k awtodróze, kotraž wjedźe přez dźiwinowy móst na Porchowskej horje znowa přez lěs, tónkróć horu dele. Napinace njebě tónkróć teptanje, za to pak sy so chětro koncentrować dyrbjał.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Stary pućnik mjez Čěškecami a Wučkecami
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND