Diagonalny nadběh zwjetša tež hłowny nadběh

wutora, 09. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Anita Salowskec (štwórta wotlěwa, HZ Pančicy-Worklecy) nadběhuje tu w sportowej hali Serbskeho šulsleho a zetkawanskeho centruma přećiwo holcam z Koblic.  Foto: Jörg Stephan Anita Salowskec (štwórta wotlěwa, HZ Pančicy-Worklecy) nadběhuje tu w sportowej hali Serbskeho šulsleho a zetkawanskeho centruma přećiwo holcam z Koblic. Foto: Jörg Stephan

Wolejbul je mjeztym tež w Serbach woblu­bowana sportowa družina. Nimo wólnočasneho wolejbula mamy tež něko­tre aktiwne serbske wolejbulowe mustwa, kiž při dypkowych hrach pilnje­ wo dypki při wysokim saku a dobre­ zaměstnjenje w tabuli wojuja. Zo by­ so to prawje poradźiło, specializuja a wukmanjeja so jednotliwe hrajerki a jednotliwi hrajerjo na wěste hrajne pozicije. Dźensa předstaji so pozi­cija diagonalneje nadběhowarki/diagonalneho nadběhowarja.

W prěnim wolejbulowym mustwje Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy, kotrež hraje we wobwodnej lize žonow stafle 2 wuchodneje Sakskeje, su to Jana Kralec (wokomiknje w maćernym do­wolu), Anita Salowskec, Julia Brězanowa a Anne Kurzetz. Z Markom Brězanom, Maksom Jurakom, Stefanom Wjenku a Paulom Hančikom ma prěnje mustwo Sportoweho towarstwa Viktorije Wor­klecy hnydom štyrjoch nadběhowarjow na tutej poziciji (Serbske Nowiny hižo wo tym­ rozprawjachu).

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Anne Kurzetz Foto: Tereza Wića zowa
dalši wobraz (2) Julia Brězano wa Foto: Tereza Wića zowa
dalši wobraz (3) Anita Salow skec Foto: Jörg Stephan
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND