Sport (12.02.21)

pjatk, 12. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Naprašnik UEFA wupjelnić

Europski koparski zwjazk UEFA je so na Němski, Sakski a z tym tež Zapado- a Hornjołužiski koparski zwjazk wobroćił a za naprašowanje wabił. Dźe wo čestnohamtske dźěło. Prašenja a wotmołwy, w tym padźe tež serbskich funkcio­narow, trenarjow, koparkow a koparjow, móhli k tomu dopomhać, zo so čestnohamtske dźěło skruća. W tym zwisku raz gigantiska ličba: amaterska kopańca bě towaršnosći do pandemije 13 mrd. eurow wob lěto hódna. Wzmiće sej dźesać mjeńšin chwile a dźiće na internetowe strony Sakskeho koparskeho zwjazka.

Kubłanske poskitki

Sakski koparski zwjazk (SFV) je na swoje internetowe strony www.sfv-online.de wobšěrne kubłanske poskitki stajił, kiž maja so w přichodnych měsacach online abo, jeli to pandemija dowola, na městnje přewjesć. Sćěhowace terminy su za online-dalekubłanje „Zdobyće čestnohamtskich za koparske towarstwa“.

25.05.2021 18.00–19.30 hodź.

02.06.2021 18.00–19.30 hodź.

17.06.2021 18.00–19.30 hodź.

A tu hišće někotre wupytane dalekubłanja sportowych zwjazkow:

10.03. Dostojnstwo wuhotować – we Wojerecach abo online (Wokrjesny sportowy zwjazk Budyšin, referent Harald Skopi)

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND