Wobchod wotewrjeny

srjeda, 28. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow. Wobchod w klóštrje ­Marijna hwězda w Pančicach-Kukowje je najebać wobmjezowanja korony dla wotewrjeny. Přičina, zo smědźa kupcam swoje poskitki poručić, je, zo maja tam mjez druhim wulki wuběr knihow. Zajimcy móža sej kupić tež wudaća Lu­doweho nakładnistwa Domowina. Časy wotewrjenja su po zwučenym wašnju wot póndźele do pjatka wot 10 do 16.30 a sobotu wot 12.30 do 16 hodź. Naku­pować móža zajimcy tež po principje click & collect a skazane produkty sej w dorěčanym času we wobchodźe wotewzać.

Předewzaća online zeznać

Budyšin. Přewšo wuspěšny tydźeń wotewrjenych předewzaćow Sakskeje pod hesłom „SCHAU REIN!“, ma so lětsa digitalnje přewjesć. Tež w Budyskim wokrjesu so na to přihotuja. Zajimowani šulerjo móža so pod z kom­petentnymi partnerami rozmołwjeć. W planowanym tydźenju zarjadowanjow wot 21. do 26. junija móža so młodostni z digitalnymi poskitkami wo powołanjach zaběrać a informacije wo móžnych powołanskich polach zběrać. W lěću maja so wotměć praktiki. Organizatorojo chcedźa zawody, kotrež tajke poskića, na platformje wozjewić.

Rostliny měnjeć

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND