Pruwuja cyłodnjowski tiket

póndźela, 06. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy. Za zjawny bliskowobchad w měsće chcedźa wot klětušeho apryla jězbny lisćik testować, kiž ma cyły dźeń płaćiwy być. Za 3,50 eurow móža woby­dlerjo potom wob dźeń wšitke měšćanske linije wužiwać, zdźěli šef Wojerowskeje wobchadneje towaršnosće Stefan Löwe. Tuchwilu płaći jednotliwa jězba we Wojerecach 2,50 eurow, dnjowy tiket za cyły teren wobchadneho zwjazka Hornje­ Łobjo pak 6,50 eurow.

Radźićeljo wuradźuja

Pančicy-Kukow. Přichodne zjawne po­sedźenje gmejnskeje rady Pančicy-Kukow wotměje so štwórtk, 9. decembra, w 19 hodź. na Wotrowskej starej šuli. Mjez druhim budu radźićeljo wo tym rěčeć,­ hač přihłosuja přirjadowanju zaměroweho zwjazka za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe ke Kamjenskemu zaměrowemu zwjazkej za pitnu wodu.

Za posedźenje test trěbny

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND