Wo naslědnosći rěčeć

štwórtk, 31. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy. Towarstwo za wuwiće Hornjołužiskeje hole a hatow (OHTL) přeproša jutře, pjatk, w 16 hodź. na zjawne zarjadowanje w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali Jednota. We wobłuku zdźěłanja Leaderoweje wuwićoweje strategije za spěchowansku dobu 2023 do 2027 chcedźa wo prašenjach naslědnosće zjawnje diskutować. Pod hesłom „Je naslědnosć tema za nas?“ chcedźa wo na region so wusměrjace temy turizm, bliskowočer­stwjenje, přiroda, ratarstwo a rybarstwo rěčeć. Zaměr je zwěsćić aspekty naslědnosće, kotrež budu w regionje OHTL w spěchowanskej dobje 2023 do 2027 wažne. Wobydlerjo kaž tež zastupjerjo komunow, předewzaćow, towarstwow a cyrkwjow su přeprošeni sobu debatować.

Karty placali a spěwali

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND