Wuhotuja 11. schadźowanku

pjatk, 01. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy. Rěčny centrum WITAJ a župa „Michał Hórnik“ přeprošatej na 11. swójbnu schadźowanku njedźelu, 3. apryla, w 15 hodź. do Chróšćanskeje „Jednoty“. Pisany program zahaja mali rejwarjo skupiny Łužičanka a šulerska hudźbna skupina Šwintuchi. Přizamknu so dźěłarnički a zaběry za najmłódšich, mjez druhim z paslenjom a kamishibai-dźiwa­dłom. Za trochu staršich budźetej krosnowanje a dźěćaca wohnjowa wobora přihotowanej. Dale předstajitej so Serbski muzej z poskitkom a Ludowe nakładnistwo Domowina z najnowšimi wudaćemi za dźěći. Starši móža so z fachow­cami wo rěčnych kursach a rěčnym kubłanju rozmołwjeć kaž tež při kofeju a tykancu bjesadować.

Na jutrowne wiki

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND