Distancuja so wumjetowanjow

póndźela, 04. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy. Njebjelčanski gmejnski zwjazk CDU distancuje so wot wašnja wozjewjenja wumjetowanjow přećiwo zastupjerjam a podpěraćelam gmejny. Tole zdźěli předsyda gmejnskeho zwjazka CDU Křesćan Žur w nowinskim wo­zjewjenju. Dale w stejišću rěka: „Wozjewjenja buchu přez lětaki a w interneće rozšěrjene. Čłonojo zwjazka kritizuja tohorunja anonymnu formu wobwinowanjow. Wone škodźa gmejnje a wothódnoćeja čestnohamtski angažement mnohich krajanow.“

Namołwjeja k darowanju

Budyšin. Němsko-Serbske ludowe dźiwadło podpěruje „Namołwu za Ukrainu“ Budyskeho ekumeniskeho tachantskeho wobchoda a zarjaduje městno, hdźež móža so dary wotedać. Jutře, 5. apryla, kaž tež srjedu, štwórtk a pjatk stajnje wot 11 do 19 hodź. je móžno dary při jewišćowym zachodźe na Seminarskej wotedać. Trěbne su spanske měchi a isomaty, mjasowe a kołbasowe konserwy, suche płody, słódčizny, konserwěrowane žiwi­dła, zawobalenski material, tež začinjene kašćiki za prěnju pomoc, pjelški a hygieniske artikle. Dary dowjezu z nakładnym awtom do Lwiwa, zwotkelž je z awtami a transporterami rozdźěla.

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND