Hdyž zwěrjenc wotuća

pjatk, 21. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy. Njewšědny dohlad za kulisy Wojerowskeho zwěrjenca dóstanu zajimcy njedźelu, 23. apryla, we 8 hodź. Při wosebitym wodźenju pod hesłom „Hdyž zwěrjenc wotuća“ móža so wopytowarjo w zažnej hodźinje na wosebite wašnje po šěsć hektarow wulkim arealu rozhladować. Silke Kühn přeradźi, što so w zwěrjencu normalnje stawa, prjedy hač prěni wopytowarjo přińdu, kotre zwěrjata jako prěnje picu dóstanu a kotre z nich start do noweho dnja prawidłownje zaspja.

Seniorojo škotuja

Radwor. Přichodny škotowy turněr serbskich seniorow wotměje so wutoru, 25. apryla, w Radworskim hosćencu ­Meja. Kaž hłowny organizator Měrćin Nowak zdźěli, su nowačkojo stajnje wi­tani. Započatk budźe w 14 hodź. Dalše zetkanje serbskich kartyplacarjow budźe kónc meje w „Karstenowej piwowej stwičce“ w Pančicach-Kukowje.

Z kolesom putnikować

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND