Z nałožkom so bliže zaběrać

srjeda, 26. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy. Kóždolětnje wotměwaja wobydlerjo wječor do 1. meje w Hornjej Łužicy chodojtypalenje. W Delnjej ­Łužicy so porno tomu hižo ćichu sobotu po chowanju słónca k tradicionalnemu jutrownemu wohenjej hromadźa. Nałožki z wohenjom předewšěm w kónčinach na wsach pěstuja. Tak skića ludźom často prěnju składnosć, po dołhej zymje so zaso jónu pod hołym njebjom zetkać a zhromadnosć pěstować. Přiwšěm pak su regionalnych rozdźělow na přikład hla­dajo na ceremoniju, spěwy, hrónčka atd. Wo wotběhach – a nic naposledk tež we wułožowanjach, přednošuje dr. Susanne Hozyna z Budyskeho Serbskeho instituta. W přednošku, kotryž budźe jutře, 27. apryla, we Wojerowskim hrodźe, wěnuje so wona třom rituelnym elementam nałožka. Zastup płaći pjeć eurow.

Maja nowy běrow

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND