Z trójnej „Sławu“ gratulowali

štwórtk, 27. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor. Tradicionalny škotowy turněr seniorow wotměchu organizatorojo za­wčerawšim w Radworskim hosćencu „Meja“. Cyłkownje bě 28 ludźi přišło. Z trójnej „Sławu“ gratulowachu wobdźělnicy sobuorganizatorej a aktiwnemu škotowarjej Siegfriedej Rawej k 90. narodninam. Na štwórtym hrajnym dnju je Achim Kral z 2 921 dypkami před Hermanom Wokom z 2 698 dypkami dobył. Třeće městno z 2 684 dypkami wuwojowa sej Herbert Krječmar. W cyłkownym wubědźowanju nawjeduje tabulku Wolfgang Kühn (10 007 dypkow). Herman Woko pak jemu z 9 721 dypkami slěduje. W meji zetkaja so škotarjo potom w Pančicach Kukowje.

Přeprošuja na chodojtypalenje

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND