Wot jutřišeho do kupjele

štwórtk, 25. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Kulow. W Kulowskej lěsnej kupjeli zahaja jutře w 13 hodź. lětušu kupansku sezonu. Na wopytowarjow čaka nowe 93 metrow dołhe suwadło. Natwarili su je za dohromady 200 000 eurow dźakowano spěchowanju z programa za witalne wjesne srjedźišća. Nowe su tohorunja wobě hrajkanišći, startowe bloki a wobhrodźenja. Kupjel je wot póndźele do pjatka wot 13 do 20 hodź. wotewrjena, kónc tydźenja a swjate dny wot 11 do 20 hodź. Zastup su snadnje zwyšili. Dźěći płaća 1,50 a dorosćeni 2,50 eurow.

Spěwaja we wopomnišću

Psowje. Na swjatkowne spěwanje přeprošuje Rakečanski žónski chór sobotu, 27. meje, w 14.30 hodź. k wopomnišću w Psowjach (Oppitz). Po zabawnej hodźince před kćějacymi rododendronowymi kerkami poskićuja wopytowarjam kofej a tykanc. Wjesny klub Psowje čłonki chóra při pohosćenju wopytowarjow podpěruje. Tež we wobłuku kolesowanskeje jězby móžeš tam derje pozastać. Při dešćiku zarjadowanje wupadnje.

Wustajeja w ateljeju

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND