Na dźiwadło do Nowoslic

štwórtk, 23. nowembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Nowoslicy. Lajska dźiwadłowa skupina Chrósćicy předstaji swoju nowu inscenaciju a přeprosy wšitkich zajimcow na slědowace předstajenje swojeje komedije „Alojs MOBILizuje!“: 26. nowembra, w 16 hodź. w Nowoslicach, pola Dinarjec. Kartki hodźa so jenož při zastupje kupić. Předpředań kartkow njeje.

Pućowaca wustajeńca PRISMA

Budyšin. Pućowaca wustajeńca PRISMA budźe wot póndźele w Budyskim Serbskim gymnaziju widźeć. Šulerki 7. lětnika su při tym pomhali ju natwarić. Zdobom su woni fota tematisce wubrali a zestajili. Medijowa stela, jako dźěl wustajeńcy „Čej´da sy?“ Serbskeho muzeja, informuje wo klóšterskej kónčinje a skići zabawne hry. Tak móža młodostni wo identiće, maćeršćinje a serbskej kulturje rozmyslować a diskutować.

Wosebity Public viewing

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND