Na knižnu premjeru

pjatk, 24. nowembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. Smolerjec kniharnja w Budyšinje přeprosy na knižnu premjeru. Štwórtk, 30. nowembra, w 19 hodź. prezentujetaj přełožowarka Dorotheja Šołćina kaž tež přełožowar a wudawaćel Benedikt Dyrlich knihu „Posledni sněh/Der letzte Schnee“. Awtor knihi, kotraž je w nakładnistwje Pop w Ludwigsburgu wušła, je nakładnik a basnik Traian Pop Traian.

Wustajeja rasowe nukle

Wulke Ždźary. Kaž kóžde lěto přewjedźe Wulkoždźarowske towarstwo plahowarjow rasowych nuklow w nazymje wustajeńcu najwšelakorišich družin rasowych nuklow. Zajimcy dožiwja ju jutře, sobotu, wot 9 do 17 hodź. a njedźelu wot 9 do 16 hodź. we Wulkoždźarowskim hosćencu „K winowej kići“. K tomu su sej tež plahowarjow z blišeje wokoliny přeprosyli, tak zo móža wopytowarjam šěroku paletu nuklacych družin prezentować. Zajimcy su wutrobnje witani.

Wopominaja wopory wójnow

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND