Jubilej „Słowa k njedźeli“

wutora, 21. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Bonn (B/SN). Swój 70. jubilej je 8. meje njedźelne „Słowo k njedźeli“ telewizijneho sćelaka ARD woswjećiło. Wusyłanje słuša po „Tagesschau“ k najstaršim programowym dypkam sćelaka. „W 3 600 slědach je so 315 rěčnicow a rěčnikow słowa jimało“, zwěsći Norbert Wichard wot Němskeje biskopskeje konferency.

Reforma wólbow bamža

Vatikan (B/SN). Wašnje přewjedźenja wólbow bamža, konklawe, běchu před 750 lětami w Lyonje zawjedli. Wot toho časa maja so wólbokmani kardinalojo w za­wrjenym rumje na noweho bamža dojednać, zo njebychu myleni byli a zo by wólbny proces tajny wostał. W času najnowšeje technologije pak tež „zawrjeni“ kardinalojo před wonkownymi wliwami škitani njejsu. Tohodla je reforma konklawe horca tema we Vatikanje.

Indigeny ritus připóznać

Sydney (B/SN). Prawobydlerjo Awstralskeje su zwjetša katolscy a so 50 lět prócuja, elementy tradicionalneje kultury a rěče na Božej mši nałožować. Awstralscy biskopja chcedźa nětko žadanjam indigenych prawobydlerjow po cyłym kraju oficialnje wotpowědować a ritus Božeje mšě připóznać.

Křesćenjo w centralnej Aziji

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND