Z pěska na halowy parket

póndźela, 21. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Z hrajerjemi na wobrazu a někotrymi dalšimi chce prěnje volleyballowe mustwo Viktorije Worklecy dalše lěto we wobwodnej lize  wuchodneje Sakskeje wobstać. W pokalnym kole su Marko Brězan (9), Marcel Rjelka (8), Stefan Gedik (4), Marko Smoła (3), Jurij  Lipič (22), Šćěpan Wjeńka (2), Jan Bětnar (5) a Ludwig Eckert (9) hižo koło dale. Dypkowe hry započnu so za nich přichodnu sobotu. Foto: Ludwig Eckert Z hrajerjemi na wobrazu a někotrymi dalšimi chce prěnje volleyballowe mustwo Viktorije Worklecy dalše lěto we wobwodnej lize wuchodneje Sakskeje wobstać. W pokalnym kole su Marko Brězan (9), Marcel Rjelka (8), Stefan Gedik (4), Marko Smoła (3), Jurij Lipič (22), Šćěpan Wjeńka (2), Jan Bětnar (5) a Ludwig Eckert (9) hižo koło dale. Dypkowe hry započnu so za nich přichodnu sobotu. Foto: Ludwig Eckert

W minjenych tydźenjach su volleyballisća Viktorije Worklecy časćišo w pěsku hač w hali trenowali. Při beachvolleyballu wukmanjachu wosebje kondiciju, wysokosć skoka a wotwobaranje. W pěsku pak su nimale wšitke wotběhi cyle hinašeho razu hač w hali.

Sobotu, 19. septembra, wotmě so předkoło volleyballoweho pokala wobwoda wuchodna Sakska w Zhorjelcu, hdźež wojowaše dwanaće muskich cyłkow w třoch staflach wo kwalifikaciju za finalne koło. Worklečenjo móžachu tak přepruwo­wać, na kotrym stawje tučasnje su. Prěnjeho přećiwnika z Niederoderwitza hižo z wobwodneje ligi znajachu. Po wšěm zdaću běchu so jednotki w pěsku wudanili. Ze strowym sebjewědomjom a mócnymi nadběhami serbscy hrajerjo dominowachu. Pod nawodom noweho kapitana Ludwiga Eckerta móžachu so z 25:15 a 25:16 jasnje přesadźić. Mužojo CVJM Zhorjelca běchu OSC Lubij přewinyli, a tak rěkaše rozsudna hra: Zhorjelc přećiwo Worklecam. Hnydom wot spočatka mějachu hosćo z Łužicy wotežki w rukomaj a sadźbu z 18:25 wěsće dobychu. Po změnje stron skićeše so horstce fanow grawoćiwy wobraz na polu. Viktoria bě započatk sadźby skomdźiła a nadobo z 1:9 w zastatku. Špatne přiwzaće sylnych nadaćow a njewěstosće we wotwoba­ranju běchu k tomu wjedli. Zastatk so samo­ hišće powjetši, a Worklečenjo móžachu­ hakle na kóncu sadźby zaso z dobrymi akcijemi přeswědčić – štož pak běše jeno snadna kosmetika. Kónčne 17:25 běše jim hórka plista. We wšitko rozsudźacym tiebreaku pokazachu mužojo ST Viktorije Worklecy wjetšu rutinu a nadźěłachu sej předskok štyrjoch dypkow. To mytowaše so ze zasłuženym dobyćom 15:13.

Připódla prajene, běchu někotři hrajerjo hižo njedźelu zaso w pěsku. Trochu kondicije jim nješkodźi, wšako změja prěni hrajny dźeń hižo za dwaj tydźenjej. Wobdźělenje na finalnym kole 24. oktobra wubědźichu sej za Worklecy: Marko Brězan, Jan Bětnar, Ludwig Eckert, Stefan Gedik, Jurij Lipič, Marcel Rjelka, Marko Smoła a Šćěpan Wjeńka. Ludwig Eckert

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND