Wo poslednje dypki běhali

wutora, 29. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Janoš (čo. 1056) a Juraj Nuk (1055) krótko po starće na čarje přez 1,2 km. Foto: M. Nuk Janoš (čo. 1056) a Juraj Nuk (1055) krótko po starće na čarje přez 1,2 km. Foto: M. Nuk

Tradicije mamy, zo bychu so zdźerželi a pěstowali. Runje tajka je zakónčenje hornjołužiskeho Wopačanskeho cupa běharjow na Butrowej horje pola Biskopic. Tež na tradicionalne słónčne wjedro móžachu so atleća zaso spušćeć.

Tak je so tójšto sportowcow wospjet po­spytało­ na rjanej, ale naročnej čarje po lěsnych šćežkach horje a dele po Butrowej horje. Někotři z nich wšak wojowachu wo poslednje dypki, zo bychu swoju poziciju w cyłkownym hódnoćenju hišće­ raz polěpšili. Mjez serbskimi dźěćimi běchu to Larissa Měrćinkec (WU14), Janoš­ (MU12) a Juraj Nuk (MU10) ze Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho cen­truma Budyšin­, startowace za Budyske lochkoatletiske towarstwo OSLV. Larissa a Janoš běštaj sej swoje slěborne resp. złote cyłkowne městno hižo do běha zawě­sćiłoj, tak zo njetrjebaštaj wjace z połnej paru běžeć. Larissa doběhny po 2,5 km na 2. městno, Janoš bu na 1,2 km pjaty. Najmłódši pak dyrbješe so hišće chětro napi­nać, a z 3. městnom w swojim běhu poradźi so Jurajej wo jenički dypk hišće skok na cyłkowny bronzowy podest.

Pola dorosćenych běštaj wosebje najstarši běhar cupa Jurij Nuk (M80 – Budyšin) a Jakub Čórlich (M20 – Němcy) cyłe lěto wo dypki wojowałoj. Za Jurja Nuka bě sezona jara wuspěšna, tež tónkróć docpě wón w běhu na 5 km kaž cyłkownje najwyši schodźenk. Pola Jakuba Čórlicha bě konkurenca sylniša, tak zo dźěše tu wo dwaj snadnej dypkaj, wo kotrejž dyrbješe so wón skónčnje podać. Tak wuskoči­ za njeho slěborne městno na 9,5 km kaž tež cyłkownje.

Hišće dalši Serbja su sej w Biskopicach sportowe črije wjazali. Jako jedyn z najmłódšich bu pjećlětny Jarek Schade z Budyskeje Serbskeje pěstowarnje „Jan Ra­dyserb-Wjela“ kedźbyhódny štwórty na 600 m pola dźěći (U8). A na 9,6 km wu­bědźištaj sej Handrij Bejmak (M50 – ST Budyši­n) pjate a Richard Paška (M20 – triteam Serbja) 6. městno.

Swoje pokale pak njemóžachu cył­kowni dobyćerjo hišće sobu domoj wzać. Doskó­nčne wuhódnoćenje budźe za dwaj tydźenjej we wobłuku wosebiteho zabawneho běha ze zadźěwkami w Biskopicach, hdźež so běharska sezona potom­ pomału zakónči.Michał Nuk

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND