Domowina wupraja so za pomoc ćěkancam

štwórtk, 19. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/JaW). Zwjazkowe předsydstwo Domowiny chce na swojim jutřišim wuradźowanju w Budyšinje mjez druhim chětro aktualnu azylowu temu načeć. Dokładnje chcedźa stejišćo třěšneho zwjazka k tomu wothłosować a schwalić.

W naćisku wobzamknjenja wupraja so Zwjazk Łužiskich Serbow cyle jasnje za pomoc ćěkancam. „Jako Serbja smy hordźi na swoju tradicionalnu hospodliwosć a rólu jako kulturny a rěčny móst mjez ludami. Tohodla je za ćěkancow tež městno na serbskich a dwurěčnych wsach“, rěka w naćisku stejišća. Zdobom wupraja so třěšny zwjazk za decentralne zaměstnjenje požadarjow azyla a přeje sej wot wšitkich wobydlerjow kaž tež komunalnych politikarjow wotewrjenosć a zo bychu nachwilnych abo nowych sobuwobydlerjow bjez předsudkow witali. Wot krajneje a zwjazkoweje politiki pak wočakuje Domowina jasne praktiske signale za hodźace so koncepty integracije mjez druhim we wobłukomaj rěč a dźěłowe wiki.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND