Jasna poražka pola načolnika

wutora, 16. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

ST Wojerecy 1919

– Sokoł Ralbicy/Hórki II 4:1 (0:0)

Zestawa hosći: Cyž – Bogusz, Lulak, Materna, Róbl, Kobalc, Šěn, M. Matka, T. Matka, Čornak, Měškank (57. J. Matka)

Hižo do sezony běše koparske mustwo ST Wojerec 1919 jasny faworit na postup. Tola prawje wotsadźić so dotal njezamó. Nawopak, Rakečanska rezerwa je jemu runohódna.

Trenarja Sokoła Michała Čóšku stej do hry chětro brjuch a hłowa bolałoj. Dósta runje tak jědnaće hrajerjow hromadźe. Někotři běchu chori abo zranjeni, přebywachu w dowolu abo dyrbjachu pjateje žołteje karty dla wusadźić. Tak dyrbješe so Robert Materna z ćahom ze Złeho Komorowa na hru do Wojerec přijěć. Jurij Matka sydny so po dźěle do awta a přidruži so koparjam w běhu hry. Hižo předznamjenja běchu špatne. Hosćo so wězo na škit swójskich wrotow złožowachu, a Wojerowčenjo spytachu nadběhować. To pak so jim docyła njeporadźi a hustodosć so zakopolichu. Tak njepadnychu w prěnim połčasu ani jeničke wrota.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND