Jurij Łušćanski nětko předsyda Maćicy Serbskeje

póndźela, 07. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Dawid Statnik (naprawo) gratuluje Jurjej Łušćanskemu.  Foto: Axel Arlt Dawid Statnik (naprawo) gratuluje Jurjej Łušćanskemu. Foto: Axel Arlt

Jurij Łušćanski je nowy předsyda Maćicy Serbskeje. 42 přitomnych z dohromady 120 čłonow wuzwoli bywšeho kulturneho referenta Domowiny sobotu na hłownej zhromadźiznje za přichodne štyri lěta na čoło najstaršeho serbskeho towarstwa, třo su so hłosa wzdali. Dotalny předsyda, superintendent Jan Malink, njebě po wosomlětnym skutkowanju w zastojnstwje hižo kandidował.

Budyšin (SN/CoR). Jako normalny čłon předsydstwa dźakowaše so Łušćanski hišće Janej Malinkej za jeho angažement w minjenych lětach. Jako jeho najwažniše wuspěchi mjenowaše wón załoženje třoch dorostowych Mytow Michała Hórnika, Bogumiła Šwjele a Arnošta Muki kaž tež změny wustawkow, z čimž traje wólbna perioda nětko štyri lěta. Tež Markej Kowarjej wupraji Łušćanski dźak za 25 lět skutkowanja w předsydstwje. Nimo jeho dotalnych čłonow dr. Annett Brězanoweje, Marki Cyžoweje, Jěwy-Marje Čornakec, dr. Ines Kelleroweje, Janki Pěčkec de Lévano, dr. Anje Pohončoweje, dr. Pětša Šurmana su prof. dr. Dietricha Šołtu do předsydstwa wuzwolili.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND