Wobstajny angažement trěbny

srjeda, 18. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Slepo. Na mjeztym 7. dźěłarničce přichoda „8 wsow – 1 wosada“ je so 30 zastupjerjow ze wšelakich towarstwow a institucijow wobdźěliło. Mjez nimi běštaj tež Slepjanski wjesnjanosta Reinhard Bork (CDU) a Měrćin Nowak, čłon serbskeje přirady wokrjesa Zhorjelc.

Župa „Jakub Lorenc-Zalěski“ bě hromadźe ze socialnej syću a Serbskim institutom Budyšin minjenu srjedu do Slepjanskeho Serbskeho kulturneho centruma přeprosyła. W srjedźišću steještej projektaj Witaj a 2plus. Jeju dotalne wuwiće w pěstowarnjach a šulomaj gmejny Slepo su wobdźělnicy wuhódnoćili a wužadanja přichoda rozjimali.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND